บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย สนับสนุนเงินบริจาคแก่บ้านแกร์ดา

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย สนับสนุนเงินบริจาคแก่บ้านแกร์ดา

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย สนับสนุนเงินบริจาคแก่บ้านแกร์ดา ช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย นำโดย มร. สเตฟาน ทอยเชอร์ต (ซ้าย) ประธาน มอบเงินบริจาคจำนวน 470,000 บาท ให้แก่มูลนิธิสิทธิเด็ก-บ้านแกร์ด้า เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิซึ่งอุปถัมภ์ดูแลเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี จังหวัดลพบุรี ที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีคุณขวัญใจ สารสว่าง (ขวา) รองประธานมูลนิธิสิทธิเด็ก และผู้แทนบ้านแกร์ด้า เป็นผู้รับมอบ

บ้านแกร์ด้า เป็นบ้านพักสำหรับเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้การดูแลในแบบครอบครัวพร้อมบ้านพักเป็นสัดส่วนสำหรับเด็กๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเยียวยาและฟื้นฟูสุขภาพ โดยทุกคนยังได้รับการศึกษาในโรงเรียนเป็นปกติ

Prev อีซูซุ มิว-เอ็กซ์ ได้รับรางวัล IQS คะแนนความพึงพอใจสูงสุดในคุณภาพรถใหม่ จาก เจ.ดี.พาวเวอร์
Next “ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์” ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้