Friday, December 2, 2022

Tag: Quick Lane

ส่องไลฟ์สไตล์คนรักกระบะ ใช้อย่างไร ให้ยืดอายุการใช้งาน

ส่องไลฟ์สไตล์คนรักกระบะ ใช้อย่างไร ให้ยืดอายุการใช้งาน

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหรือคนท่องเที่ยวสายเอ้าท์ดอร์นั้น  รถกระบะนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กิจกรรมที่ทำในทุกวันมีความสะดวกสบายและง่ายดายมากขึ้น ไม่ว่าจะขนย้ายสิ่งของหรือสัมภาระต่างๆ ขณะที่การใช้งานรถกระบะมีความแตกต่างจากรถนั่งทั่วไป แน่นอนว่าการดูแลย่อมจะต้องแตกต่างไปเช่นกัน ควิกเลน ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษารถ พร้อมด้วยช่างเทคนิคที่มีความชำนาญระดับสากล มีวิธีการดูแลรถกระบะที่หลายคนอาจยังไม่ทราบมาแนะนำกัน รถมีขนาดใหญ่ อุปกรณ์ก็ต้องใหญ่ตามไปด้วย ข้อแตกต่างระหว่างรถกระบะและรถนั่งที่เห็นได้ชัดคือ ขนาดของรถกระบะที่ใหญ่กว่ามาก นั่นหมายความว่าน้ำหนักรถก็จะมากตามไปด้วย และส่วนประกอบรวมถึงอะไหล่ต่างๆ ของรถก็จะมีขนาดใหญ่เช่นกัน เมื่อใดที่จะต้องตรวจเช็กรถ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์ รถกระบะจะต้องใช้ลิฟต์ยกรถที่รับน้ำหนักได้มากกว่ารถทั่วไป เพื่อให้เจ้าของรถหรือช่างเทคนิคสามารถเข้าดูใต้ท้องรถได้อย่างปลอดภัย นอกจากนั้น เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงก็ยังต้องมีขนาดใหญ่ ...

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.